Informácie

Kontakt

 

Doplnenie informácií na stránku KST pri MŠK podľa požiadavky konateľa Jána Žiaka.

 

 

Doplnenie informácií na stránku KST pri MŠK podľa požiadavky konateľa Jána Žiaka.

 

História klubu:

Vznik turistiky v Žiari nad Hronom sa datuje v rokoch 1954 – 1955. Milovníci prírody sa začali stretávať a organizovať spoločné výlety. Na začiatku v okolí Žiaru nad Hronom, neskôr aj do vzdialenejších častí Slovenska. V súčasnosti je KST Žiar nad Hronom združený pod hlavičku Mestského športového klubu Žiar nad Hronom s.r.o Turistické akcie klubu zabezpečuje výkonná rada – výbor, ktorý v roku 2017 pracoval v zložení: Robert Maroši, ktorý je súčasne aj prezident KST Žiar nad Hronom, ďalej členmi výboru sú Peter Olejárnik, Mirko Škunda, Štefan Žipaj, Jolana Škrteľová, Daniela Hlivová, Judita Tabernausová. Cvičitelia klubu sú Peter Olejárnik, Štefan Žipaj – majú kvalifikačný preukaz pešej turistiky.

Žiarski turisti ďakujú vedeniu Mesta Žiar nad Hronom a konateľovi MŠK Jánovi Žiakovi za podporu turistiky, ústretovosť a finančnú pomoc pri niektorých turistických podujatiach. Veľká vďaka patrí aktívnym cvičiteľom a všetkým, ktorí sa svojou prácou podieľajú na úspešnosti turistických podujatí. Spokojnosť turistov a záujem o podujatia je viditeľný najmä v počte turistov, ktorí sa na podujatia prihlásia.

 

Kontakt:

Prezident klubu: Robert Maroši, tel. 0903048992, mail.: robo.marosi@gmail.com

Manažér klubu: Judita Tabernausová, tel. 0918 697 598, mail.: tabernausova.zh@gmail.com

Členovia výboru: Robert Maroši, Peter Olejárnik, Mirko Škunda, Štefan Žipaj,

Jolana Škrteľová, Daniela Hlivová, Judita Tabernausová

 

Plán turistických podujatí:

Turistické akcie sú spracované v kalendári turistických podujatí, ktorý je zverejnený na internetovej stránke. V súčasnosti okrem pešej a vysokohorskej turistiky klub zabezpečuje aj bežkársku turistiku, cykloturistiku a značkovanie turistických trás.

 

Členská základňa:

Členská základňa v roku 2017 bola približne 180 turistov, z toho mládež 10, dospelí 110 a  seniori. Členskú základňu má na starosti Daniela Hlivová, ktorá vedie evidenciu členov a zabezpečuje preukazy, známky KST a preukazy MŠK. a

Hospodárenie a ekonomiku spracováva Jolana Škrteľová.

Hlavným dopravcom na zájazdy je APOLLO JET Žarnovica.

 

 Pozri aj

http://turistika-zh.blogspot.sk

kontakt

turistika.zh@gmail.com

 

 

ziar_2x2.jpeg
ts-logo.gif
slovalco.jpeg
nemak-new-logo.png
veolia2.png
logo_impa.png