Aerobic

Oddiel Aerobic

Cvičitelia:

1. Janka Fekiačová, cvičiteľ I. kvalifikačná trieda SZ RTVŠ, email: janka.fekiacova@gmail.com
2. Anna Líšková, cvičiteľ I. kvalifikačná trieda SZ RTVŠ, email: liskovaanna24@gmail.comPravidelné cvičenia:

 

Pravidelné cvičenia:

Gymnázium M. Rúfusa – telocvičňa

Pondelok: 18:30 – 19:30 hod.
Štvrtok:    19:30 – 20:30 hod.

 Telocvičňa

Trampolíny