Aerobic

Oddiel Aerobic

Cvičitelia:

1. Janka Fekiačová, cvičiteľ I. kvalifikačná trieda SZ RTVŠ, email: janka.fekiacova@gmail.com
2. Anna Líšková, cvičiteľ I. kvalifikačná trieda SZ RTVŠ, email: liskovaanna24@gmail.com

 

Pravidelné cvičenia:

Pondelok: 18:30 – 19:30 hod., Gymnázium - Ul. J. Kollára, Žiar nad Hronom

Štvrtok:    19:00 – 20:00 hod., Fitnesscentrum APOLLON FITNESS s.r.o.
                                                       - Nám. Matice slovenskej, Žiar nad Hronom

 Telocvičňa

Trampolíny