Dokumenty MŠK


Súbory na stiahnutie

Členská schôdza TK MŠK PDF - dokument 384.76 kB

Prihláška za člena MŠK_ PDF - dokument 421.04 kB

Organizačný poriadok MŠK_VZ MŠK 2020 PDF - dokument 707.43 kB

Hospodárska smernica MŠK_VZ MŠK 2020 PDF - dokument 583.95 kB

Evidenčné čísla klubov MŠK_čl preukaz 2020 PDF - dokument 275.80 kB

Organizačný poriadok MŠK_príloha č.1 JPEG - obrázky, fotografie... 179.86 kB

Organizačný poriadok MŠK_príloha č.2 JPEG - obrázky, fotografie... 82.08 kB

Vzor_zoznam členov MŠK 15.77 kB

Vzor_objednávka 222.66 kB