O klube

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB ŽIAR NAD HRONOM, spol. s r.o.
(v skratke MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o.),
A.Dubčeka 45, Žiar nad Hronom, 965 01

KONATEĽ SPOLOČNOSTI :

Ján Žiak
Ul. Dukelských hrdinov 336/34
965 01 Žiar nad Hronom
tel.:045/678  7126, +421 908 949527     
e-mail: konatelmsk.ziar@gmail.com,  jan.ziak@ziar.sk
web: http://www.mskziar.sk/

IČO: 36 618 357
IČ DPH: SK2020065421
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sro vo vložke číslo 8378/S

EKONÓMKA MŠK Žiar nad Hronom

Ing. Helena Bieleschová
A.Štefanku 1/7
965 01 Žiar nad Hronom
tel.:+421 915 992161

 

Bankové spojenie

Bežný účet:

ČSOB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom

č.ú.:326108003/7500

IBAN: SK07 7500 0000 0003 2610 8003

 

Samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov:

Fio Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Banská Bystrica

č.ú.: 2801088638/8330

IBAN: SK6283300000002801088638

ziar_2x2.jpeg
ts-logo.gif
slovalco.jpeg
nemak-new-logo.png
veolia2.png
logo_impa.png