Kulturistický klub

Vizitka klubu

Funkcionári

Prezident klubu

Miroslav KRAMÁR
Ul. Dr. Janského 21/ 23, 965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 0907 141 549
e-mail: miroslav67@post.sk

História

Začiatky KULTURIZMU v Žiari nad Hronom

V roku 1967 začínajú cvičiť Kramár Mosný dve mená, ktorým patrí výsadné postavenie pri šírení dobrého mana Žiarskeho kulturizmu. Pretože rady kulturistov v našom meste sa v roku 1967 - 1968 značne rozširujú, začínajú niektorí z nich, najmä však ty starší uvažovať o založení oddielu.

Tak v marci 1969 vzniká kulturistický oddiel TJ ZSNP. Na ustanovujúcej schôdzi, za účasti členov centrálneho výboru TJ, bol prvým predsedom oddielu zvolený Dušan Slašťan, členmi výboru boli M. Šebesta a V. Heusler. Kým predseda požíval dôveru, výbor sa menil skoro každoročne.

Veľkým prínosom pre oddiel bol príchod M. Kapustu, ktorý od r.1978 pracuje v oddieli.

Začiatky práce v oddielu neboli naozaj ružové. Vtedy dvanásťčlenný oddiel, ročný rozpočet, ktorého činil 500 Kčs, bol rád že je vôbec evidovaný ako oddiel. Starší členovia nikdy nezabudnú na to, koľko starostí bolo okolo zháňania miestnosti pre novú činkáreň, na 3000 hodín odpracovaných pri jej budovaní, ale i na obetavosť M. Kapustu, na prvú súťaž ktorej sa zúčastnil člen nášho oddielu Miroslav Kramár na Československý rekord Petra Mosného v tlaku na lavičke - 195 kg.

Radi spomíname na povzbudivé slová predsedu TJ ing. J. Tótha najmä v rokoch 1971 - 72, v rokoch keď väčšina tzv. ,, športových" fanúšikov mávala nad nami rukou, ako nad príťažou TJ. Vtedy padli prvé slová - ,,musíme", ktoré si povedali funkcionári i pretekári. A tak sa kulturistický oddiel TJ ZSNP začal síce pomaly, ale iste dostávať do povedomia športovej verejnosti nielen v Žiari ale aj na celom Slovensku. Zadosťučinením práce oddielu bolo poverenie SKUZ - om usporiadať majstrovstvá Slovenska mužov pre rok 1973. ( od tejto udalosti sa datuje založenie kroniky, z ktorej sa aj tieto informácie).

 

Výsledky do majstrovstiev Slovenska 1973.

70 rok

Majstrovstvá stredoslovenského  kraja - Rim. Sobota

Kat do 172 cm  5. miesto M.Kramár

71 rok

Majstrovstvá stredoslovenského kraja - Ružomberok

Kat do 172 cm  5. miesto M. Kramár

                          6. miesto P. Mosný

72 rok

Majstrovstvá stredoslovenského kraja - Púchov

Kat. do 175 cm. 2. miesto P. Mosný

 

Majstrovstvá Slovenska - Bratislava

Kat do 175 cm.  3. miesto P. Mosný

 

Majstrovstvá Československa - Bratislava

Kat. do 175 cm.  5. miesto P. Mosný

73 rok

Majstrovstvá  stredoslovenského kraja - Nižná na Orave

Kat. do 168 cm.  3. miesto M. Kramár

Kat. do 175 cm.  1. miesto P. Mosný - majster kraja

Kat. nad 175 cm. 3. miesto A. Drobný

 

 

Majstrovstvá Slovenska Žiar nad Hronom

Kat. do 168 cm.  3. miesto M. Kramár

Kat. do 175 cm.  2. miesto P. Mosný

Kat. nad 175 cm. 5. miesto A. Drobný

 

Majstrovstvá Československa - Brno

Kat. do 168 cm. 6. miesto M. Kramár

Kat. do 175 cm. 6. miesto P. Mosný

Kat. nad 175 cm. 10. miesto A. Drobný

 

Rebríčkové súťaže v roku 1973

 

Veľká cena Košíc s medzinárodnou účasťou Polska, Maďarska

Kat. do 168 cm. 4. miesto M. Kramár

Kat. do 175 cm. 1. miesto P. Mosný

Kat. nad. 175 cm. 3. miesto J. Valuška

 

Pohár ,, Trénera" - Púchov za účasti reprezentantov Maďarska

Kat. do 175 cm. 2. miesto P. Mosný

Kat. nad 175 cm. 4. miesto J. Valuška

 

Československý rebríček

Kat. do 168 cm. 6. miesto M. Kramár

Kat. do 175 cm. 2. miesto P. Mosný

Kat. nad 175 cm. 12. miesto J. Valuška, A. Drobný

 

V novembri 1973 bolo v oddiely vytvorené dorastenecké družstvo. Nebolo veľmi z čoho vyberať, nie že by nebolo bývalo dosť záujemcov, ale tých čo už skúsili kulturistický tréning - veru málo. Nakoniec sa vybralo 10 chlapcov 16 - 17 ročných s akými - takými predpokladmi a začalo sa z prípravou. Ukázalo sa, že výber bol prevedený síce náhodilo ale vyšiel. Zaviedli sa podobne ako u mužov pravidelné mesačné výkonnostné previerky s postupným zameraním na pohybovú kultúru.

No uplynuli štyri mesiace a boli tu majstrovské súťaže dorastu na ktoré sa išlo skôr na ,,skusy" ako s nádejou na dobré umiestnenie.

Kulturistický oddiel TJ ZSNP usporiadal 23.2.1974 majstrovstvá stredoslovenského kraja dorastu v kulturistike.

 

Majstrovstvá stredoslovenského kraja 1974 Žiar nad Hronom - dorast.

Kat. do 172 cm. 3. miesto Ľ. Kmeť

                           6. miesto J. Rožko

                           7. miesto Ľ. Dekýš

Kat. nad 172 cm. 1. miesto V. Meluš - majster kraja

                            4. miesto T. Eckert

                            5. miesto M. Oravec

                            7. miesto M. Dibdiak

 

Slovensko 1974 - Ružomberok - dorast

Kat nad 172 cm. 3. miesto V. Meluš  6. miesto T. Eckert  9. miesto R. Eckert

Majstrovstvá stredoslovenského kraja 1974  Lučenec - muži

 

Všetky tituly do Žiaru

Kat. do 168 cm.  1. miesto M. Kramár - majster kraja  5. miesto A.Kosťov

Kat. do 175 cm.  1. miesto P. Mosný   -  majster kraja   8. miesto R. Eckert

Kat. nad 175 cm. 1. miesto J. Valuška  - majster kraja

 

Majstrovstvá Slovenska - Nitra 1974

Kat. do 168 cm. 2. miesto M. Kramár     11. miesto A. Kosťov

Kat. do 175 cm. 2. miesto P. Mosný

Kat. nad 175 cm 4. miesto J. Valuška

 

Majstrovstvá Československa - Komárno 1974

Kat. do 168 cm.  4. miesto M. Kramár

Kat. do 175 cm.  4. miesto P. Mosný

Kat. nad 175 cm.11. miesto J. Valuška

 

Na základe dobrých výsledkov v majstrovských súťažiach v roku 1974, boli pretekári nášho oddielu Kramár a Mosný nominovaní do širšieho kádra reprezentantov Československa .

Je to najlepšia odmena za drinu vynaloženú v činkárni, za šírenie dobrého mena nášho oddielu a nášho závodu.

 

Rebríčkové súťaže 1974

 

Pohár ,,Trénera" B. Bystrica z medzištátnou účasťou Polska

Kat. do 168 cm. 3. miesto M. Kramár

Kat. do 175 cm. 4. miesto J. Valuška

Kat nad 175 cm. 6. miesto R. Eckert

 

Pohár mesta Zvolena a reprezentanti Maďarska

Kat. do 168 cm. 2. miesto M. Kramár

Kat nad 175 cm 5. miesto R. Eckert

 

Získali sme TITUL VZORNÝ ODDIEL III. STUPŇA

Mosný sa stal najúspešnejším športovcom okresu a na štvrtom mieste skončil M. Kramár

 

Majstrovské súťaže dorast 1975

 

Majstrovstvá stredoslovenského kraja Zvolen - dorast

Kat. do 175 cm. 5. miesto Z. Kluzáček  6. miesto L. Mišura  7. miesto Ľ. Kmeť

Kat. nad 175 cm 3. miesto M. Dibdiak  8. miesto Homola

 

Majstrovstvá Slovenska - Lučenec

Kat. nad 175 cm. 6. miesto M. Dibdiak

 

Majstrovstvá Československa - Brno

Kat. nad 175 cm. 11. miesto M. Dibdiak

 

Majstrovské súťaže muži 1975

 

Majstrovstvá stredoslovenského kraja Hnúšťa

Kat. do 168 cm. 2. miesto M. Kramár   5. miesto A. Kosťov

Kat. do 175 cm. 1. miesto P. Mosný - majster kraja

Kat.nad 175 cm. 4. miesto T. Eckert   5. miesto Bubniak

 

Majstrovstvá Slovenska - Košice

Kat. do 169 cm. 2. miesto M. Kramár

Kat. do 175 cm. 3. miesto P. Mosný

 

Majstrovstvá Československa - Púchov

Kat. do 168 cm. 5. miesto M. Kramár

Kat. do 175 cm. 3. miesto P. Mosný

 

Majstrovské súťaže dorast 1976

 

Majstrovstvá Stredoslovenského kraja

Kat.do 175 cm. 1. miesto L. Mišura - majster kraja

 

Majstrovstvá Slovenska

Kat. do 175 cm. 2. miesto L. Mišura

 

Majstrovstvá Československa

Kat. do 175 cm. 2. miesto L. Mišura

 

Majstrovské súťaže  muži 1976

 

Majstrovstvá stredoslovenského kraja - Hnúšťa

Kat. do 168 cm. 1. miesto M. Kramár - majster kraja  2. miesto A. Kosťov

Kat. do 174 cm. 1. miesto P. Mosný  - majster kraja

Kat. do 179 cm.  2. miesto R. Eckert  3. miesto T. Eckert

Kat.nad 179 cm.  2. miesto J. Valuška

 

Majstrovstvá Slovenska - Detva

Kat. do 168 cm. 1. miesto M. Kramár - majster Slovenska

Kat. do 175 cm. 3. miesto P. Mosný

Kat. do 179 cm. 8. miesto T. Eckert   9. miesto R. Eckert

Kat.nad 179 cm. 7. miesto J. Valuška

 

Majstrovstvá Československa - Gotwaldov

Kat. do 168 cm. 4. miesto M. Kramár

Kat. do 175 cm. 5. miesto P. Mosný

 

Súťaž ,,TRÉNER" Žiar nad Hronom za účasti pretekárov z Maďarska

Kat. do 168 cm.  1. miesto M. Kramár  6. miesto A. Kosťov

Kat. do 175 cm.  2. miesto P. Mosný

 

Pohár ,,7. NOVEMBRA" - Ostrava

Kat. do 168 cm. 3. miesto M. Kramár

Kat. do 179 cm. 6. miesto  T. Eckert

 

8 ročník ,,Pohár mesta Zvolen"

Kat. do 168 cm. 4. miesto A. Kosťov

Kat. do 179 cm. 3. miesto T. Eckert

 

Majstrovské súťaže dorast 1977

 

Majstrovstvá Stredoslovenského kraja

Kat. do 175 cm. 2. miesto L. Mišura  4. miesto O. Karvay  5. miesto M. Novák

Kat. nad 175 cm. 5. miesto M. Tabačiar

 

Majstrovstvá Slovenska

Kat.do 175 cm. 1. miesto L. Mišura - majster Slovenska

                          6. miesto O.Karvay

                          7.miesto M.Novák

Kat. nad 175 cm. 7. miesto M. Tabačiar

 

Majstrovstvá Československa - Kadaň

Kat. do 175 cm.  1. miesto L. Mišura - majster Československa

                            6. miesto O. Karvay

 

Majstrovské súťaže juniorov 1977

 

Majstrovstvá Slovenska - Senec

Kat. do 179 cm. 1: miesto T. Eckert - majster Slovenska

 

Majstrovstvá Československa - Zbýšov pri Brne

Kat. do 179 cm. 1. miesto T. Eckert - majster Československa

 

 

Majstrovské súťaže muži 1977

 

Majstrovstvá Stredoslovenského kraja

Kat. do 168 cm.  1. miesto M. Kramár - majster kraja

Kat. do 179 cm.   1. miesto T. Eckert  -  majster kraja

 

Majstrovstvá Slovenska

Kat. do 168 cm. 2. miesto M. Kramár

Kat. do 179 cm. 7. miesto T. Eckert

 

Majstrovstvá Československa  - Ostrava

Kat. do 168 cm. 5. miesto M. Kramár

 

 

Majstrovské súťaže dorast 1978

 

Majstrovstvá Stredoslovenského kraja

Kat. nad 175 cm. 4. miesto D. Galamboš  5. miesto M. Tabačiar

 

Majstrovstvá Slovenska

Kat. nad 175 cm.  3. miesto M. Tabačiar  5. miesto D. Galamboš

 

Majstrovstvá Československa

Kat. nad 175 cm  2. miesto D. Galamboš  4. miesto M. Tabačiar

 

Majstrovské súťaže juniori 1978

 

Majstrovstvá Stredoslovenského kraja

Kat.do 179 cm. 1. miesto J. Mesiarik - majster kraja

 

Majstrovstvá Slovenska

Kat. do 179 cm. 3. miesto J. Mesiarik

 

Majstrovstvá Československa

Kat. do 179 cm 9. miesto J. Mesiarik

 

Majstrovské súťaže muži 1978

 

Majstrovstvá Stredoslovenského kraja - Nižná na Orave

Kat. do 168 cm.  1. miesto M. Kramár - majster kraja

                            6. miesto Ľ. Čerťazský

Kat. do 175 cm.  1. miesto T. Eckert - majster kraja

 

Majstrovstvá Slovenska - Trnava

Kat. do 168 cm.  1. miesto M. Kramár - majster Slovenka

Kat. do 175 cm.  7. miesto T. Eckert

 

Majstrovstvá Československa

Kat. do 168 cm. 4. miesto M. Kramár

 

Majstrovské súťaže muži 1979

 

Majstrovstvá kraja

Kat. do 168 cm. 7. miesto Ľ. Čerťazský  8. miesto J. Roško

Kat. do 175 cm.  1. miesto P. Mosný - majster kraja

Kat. do 179 cm.  2. miesto J. Mesiarik

 

Majstrovstvá Slovenska - Lučenec

Kat. do 175 cm. 4. miesto P. Mosný

Kat. do 179 cm. 6. miesto J. Mesiarik

 

Majstrovské súťaže juniori 1980

 

Majstrovstvá Stredoslovenského kraja

Kat. do 179 cm. 2. miesto J. Dóczy

 

Majstrovstvá Slovenska

Kat. do 179 cm. 3. miesto J. Dóczy

 

Majstrovstvá Československa

Kat. do 179 cm. 4. miesto

 

 

Majstrovské súťaže 1981 ----

Majstrovské súťaže  1982 ----

 

 

Majstrovské súťaže  muži 1983

 

Majstrovstvá Stredoslovenského kraja

Kat. do 175 cm. 3. miesto L. Mišura

 

Majstrovstvá Slovenska

Kat. do 175 cm. 5. miesto L. Mišura

 

Cena Podřevnicka - Gotwaldov

Kat. do 175 cm. 3. miesto L. Mišura

 

Pohár ,,Slovácka"

Kat. do 175 cm. 3. miesto L. Mišura

Kat. do 179 cm. 3. miesto J. Valuška

 

Majstrovské súťaže muži 1984

 

Majstrovstvá Stredoslovenského kraja

Kat. do 175 cm. 1. miesto L. Mišura - majster kraja

Kat. do 179 cm. 4. miesto J. Valuška

 

Majstrovstvá Slovenska - Košice

Kat. do 175 cm. 5. miesto L. Mišura

 

Pohárové súťaže 1984

Kat. do 175 cm. L. Mišura  ,,Trnava"        5. miesto

                                            ,,Gotwaldov"   2. miesto

                                            ,,Cena Opavy" 2. miesto

                                            ,,Kunovice"      1. miesto

                                            ,,Ostrava"        1. miesto

 

Majstrovské súťaže muži 1985

 

Majstrovstvá Stredoslovenského kraja - Zvolen

Kat. do 175 cm. 1. miesto L. Mišura - majster kraja

 

Majstrovstvá Slovenska - Dubnica

Kat. do 175 cm. 2. miesto L. Mišura

 

Majstrovstvá Československa - České Budejovice

Kat. do 175 cm. 6. miesto L. Mišura

 

Majstrovské súťaže muži 1986

 

Majstrovstvá Stredoslovenského kraja - Tisovec

Kat. do 179 cm. 1. miesto T. Eckert - majster kraja

 

 

Majstrovské súťaže mužov 1987

 

Majstrovstvá Stredoslovenského kraja - Hnúšťa

Kat. do 168 cm. 3. miesto Š. Barniak

                           4. miesto J. Barniak

 Kat. do 175 cm. 1. miesto J. Drieňovský - majster kraja

 ziar_2x2.jpeg
ts-logo.gif
slovalco.jpeg
nemak-new-logo.png
veolia2.png
logo_impa.png