Nábor detí

Kontakt:

Alena Bieliková

č.tel.: 0905 862 368, 0911 655 619

email: bielikova.alena@gmail.com

Eva Bieliková

č.tel.:  0904 489 692

email: ebi8785@gmail.com

Tréningy:

Pondelok: ZUS aréna /ŠH/                             15,00 - 16,30 hod.

Streda:     telocvičňa Gymnázium M. Rúfusa    15,00 - 16,30 hod.

Mesačný poplatok: 8,- €