Klub RTVŠ

Rekreačná Telesná Výchova a Šport (RTVŠ)

Klub RTVŠ má 33 členov, ale cvičenia organizuje pre širokú verejnosť.

Klub Rekreačnej telesnej výchovy a športu je založený na báze masovosti, pozostáva z dvoch oddielov:

  • Aerobic, step aerobic, posilňovanie
  • Jóga

Jednotlivé oddiely sa počas školského roka pravidelne stretávajú na cvičebných hodinách a to spravidla 2 krát alebo 3 krát týždenne. Cvičenci aerobicu sa stretávajú v telocvični Gymnázia v Žiari nad Hronom a cvičenci jogy sa stretávajú v priestoroch Pohronského osvetového strediska.

Na svojich hodinách, ktoré vedú vyškolení cvičitelia, sa snažia viesť svojich cvičencov k pravidelnému cvičeniu.  Snahou klubu RTVŠ je v čo v najväčšej miere zapojiť širokú masu obyvateľov mesta na aktívne využitie voľného času a pravidelným cvičením prispievať k upevňovaniu zdravia obyvateľov a zlepšeniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti obyvateľstva.

Nakoľko sa cvičenci stretávajú na cvičebných hodinách pravidelne počas školského roku a cvičenie je založené na báze masovosti, klub RTVŠ nemá kalendár podujatí ani žiadne súťaže. Popri pravidelných cvičeniach klub organizuje aj mimoriadne akcie zamerané na propagáciu pravidelných cvičení.

 

Funkcionári

Prezident klubu:

Daniela Hlivová
Ul. Sládkovičova 14/30, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón: +421903844353
e-mail: daniela.hlivova@minv.sk

 Cvičitelia:

Oddiel Aerobic:
1. Janka Fekiačová, cvičiteľ I. kvalifikačná trieda SZ RTVŠ, email: janka.fekiacova@gmail.com
2. Anna Líšková, cvičiteľ I. kvalifikačná trieda SZ RTVŠ, email: liskovaanna24@gmail.com
Oddiel Jóga:
3. Peter Vinarčík, cvičiteľ jogy 2. triedy SAJ (Slovenská Asociácia Jogy), telefón: +421918994404,
    email: Peter.Vinarcik.st@gmail.com
4. Vincent Čierny, cvičiteľ III. Kvalifikačná trieda SZ RTVŠ, email: ciernyrevizie@gmail.com

Pravidelné cvičenia:

Oddiel Aerobic:
Pondelok: 18:30 – 19:30 hod., Gymnázium - Ul. J. Kollára, Žiar nad Hronom
Štvrtok:      19:00 – 20:00 hod., Fitnesscentrum APOLLON FITNESS s.r.o. - Nám. Matice slovenskej, Žiar nad Hronom

Oddiel Jóga: Pohronské osvetové stredisko (POS), Ul. Dukelských hrdinov 21, Žiar nad Hronom
Utorok:   18:00 – 19:30 hod.
Štvrtok:  18:00 – 19:30 hod.
Piatok:    17:00 – 18:30 hod.          

 

 

ziar_2x2.jpeg
ts-logo.gif
slovalco.jpeg
nemak-new-logo.png
veolia2.png
logo_impa.png