Tréneri klubu

Alena Bieliková /hlavný tréner, tréner mládeže/ - trén. kvalifikácia IV. stupeň

tel.č.: 0905 862 368, 0911 655 619

email: bielikova.alena@gmail.com

Elena Rozenbergová /tréner ženy, mládež/ - trén. kvalifikácia II. stupeň

tel.č.: 0907 434 246

email: rozenbela@gmail.com

Pavel Dobrovič /tréner mládeže/ - trén. kvalifikácia II. stupeň

tel.č.: 0907 806 132

email: dobroada@gmail.com

Peter Kollárik /tréner mládeže/ - trén. kvalifikácia II. stupeň

tel.č.: 0907 806 502

email: peter.kollci@gmail.com

Eva Bieliková /tréner mládeže/ - trén. kvalifikácia II. stupeň

tel.č.: 0904 489 692

email: ebi8785@gmail.com

Monika Dobrovičová /tréner ženy, mládež/ - trén. kvalifikácia I. stupeň

tel.č.: 0907 816 946

email:dobroada@gmail.com

Valéria Sestáková /tréner mládež/ - trén. kvalifikácia I. stupeň

tel.č.: 0907 811 112

email: sestakova@zoznam.sk

 

Branislav Beňo, Matúš Tesák  - dobrovoľníci