Kontakt

Prezident klubu:

MVDr. Igor Korbela
Stará Kremnička č. 1
965 01 Žiar nad Hronom
telefón: 0905 182 132
email: igor.korbela@post.sk

členovia VR:

Vladimír Baran

Peter Uhrovič

Ekonomicko-organizačný pracovník:

Alena Bieliková

č.tel.: 0905 862 368, 0911 655 619

email: bielikova.alena@gmail.com

 

Viac informácií, aktuality, foto na facebooku:

stránka Volejbalový klub MŠK Žiar nad Hronom 

Informácie o súpiskách družstiev a výsledkoch:http://www.volleynet.sk/