obr: Výsledok pripomienkového konania Komisie pre šport a mládež k OP a HS MŠK

Výsledok pripomienkového konania Komisie pre šport a mládež k OP a HS MŠK

Dňa 1. februára 2012 zasadala Komisia pre šport a mládež pri MsZ, ktorej hlavným bodom rokovania bolo posúdenie pripomienok prezidentov jednotlivých klubov MŠK k zmenám v Organizačnom poriadku a Hospodárskej smernici MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o. Na komisiu boli prizvaní prezidenti klubov, ktorí k tvoriacim sa dokumentom mali väčšie množstvo pripomienok a ich závažnosť bola taká, že si vyžadovali podrobné objasnenie, vysvetlenie a posúdenie. Na komisiu boli prizvaní prezident volejbalového klubu MVDr. Igor Korbela, poverený vedením basketbalového klubu p. Jozef Štábel, konateľ futbalového klubu p. Martin Baláž, prezident atletického klubu Ing. Miroslav Rybársky (vzhľadom na pracovné povinnosti sa z rokovania ospravedlnil), ďalej Ing. Katarína Drienková - ekonómka MŠK, viceprimátor a majoritý spoločník MŠK Mgr. Peter Antal, poslanec MsZ a člen Dozornej rady MŠK Ing. Emil Vozár.

Komisia jednotlivé pripomienky zodpovedne a s plnou vážnosťou posúdila a uznala ako opodstatnených 15 z celkového počtu 25. Jednu pripomienku posúdila ako čiastočne opodstatnenú. Ako neopodstatnené posúdila komisia 9 pripomienok.

Odkaz na zápis z posudzovania pripomienok je uverejnený nižšie.

Pripomienky OP a HS MŠKNovinky

Ostredok 30. 9. 2023

P O Z V Á N K A MŠK Žiar nad Hronom s.r.o.  -  Klub ...

Skalka - Kremnica 23. 9. 2023 - z dôvodu dažďa zrušené!

P O Z V Á N K A     MŠK Žiar nad Hronom s. ...

Najmenší tenisti na turnaji v Lieskovci

Družstvo deti v zložení Natália Hromotová, Laura Urgelová, Saška Bačová a Karolína Procnerová sa zúčastnili na ...

RYSY 16.9.2023 sobota

  P O Z V Á N K A   MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. – Klub slovenských ...

Jesenný výstup na Suť 9. 9. 2023 (sobota)

        P O Z V Á N K A   Mesto Žiar nad ...

Obšívanka 2.9.2023

P O Z V Á N K A MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. – Klub ...

Opäť skvelá Linda Majerčíková

V nedeľu a pondelok sa mládežníci zo stolnotenisového klubu MŠK Žiar nad Hronom zúčastnili prvého z ...

Ľubietová - Hrb 26. 8. 2023 (sobota)

  P O Z V Á N K A MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - ...

Banská Štiavnica - Banský Studenec 19.8.2023

P O Z V Á N K A   MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. – ...

Viac noviniek