obr: TK prihláška

TK prihláška

V zmysle organizačného poriadku MSK Žiar nad Hronom a vnútorných predpisov TK MSK Žiar nad Hronom, je každý kto má záujem byť aktívnym členom podieľajúcim  sa na rozvoji  TK MSK Žiar nad Hronom a suhlasí s organizačným poriadkom MŠK, povinnosť vyplniť tlačivá "prihlašku a súhlas so spracovaním osobných údajov" a poslať na adresu prezidenta klubu. Členom TK sa stáva po schválení konateľom MSK na obdobie 1.4.2020 až 31.3.2021. Taktiež je povinný uhradiť všetky poplatky do konca februára.Novinky

Reprezentačný zraz majú naši pretekári za sebou

V posledných dňoch sa naši juniorský reprezentanti L.Ungvarský, S.Záhorcová a V.Zelinová stretli na spoločnom sústredení juniorov ...

Pozvánka na členskú schôdzu - VOLEJBALOVÝ KLUB.

Výkonná rada VK MŠK Žiar nad Hronom  pozýva všetkých svojich členov na členskú schôdzu, ktorá sa ...

Súťaže povolené - od 3.6. 2020

https://www.stz.sk/sutaze-info/sutaze-povolene

Viac noviniek