Ročenka 2017

Prezident klubu :     PaedDr. Bartková Martina

Výkonná rada :PaedDr.Bartková Martina, Mgr. Mesárošová Miroslava, Ing. Malik Marián, Prachár Radoslav, Kmeť Petrer, Šurek Róbert   

Tréneri klubu:  PaedDr. Bartková Martina II, kvalifikačná trieda + II. trieda rozhodcu plávania, Mgr. Mesárošová Miroslava II.kvalifikačná trieda + II.trieda rozhodcu plávania

 

Členská základňa za rok 2017 : 39 detí a 5 dospelí

 

Top podujatia :   Majstrovstvá SR najmladších žiakov Košice

                           Letné M-SR starších žiakov Štúrovo

                           Letné M-SR mladších žiakov - Bratislava

                           Jarné majstrovstvá stredoslovenskej oblasti Žilina

                           Jarné majstrovstvá stredoslovenskej oblasti najmladší žiaci Handlová

                           Štiavnický kahanec    

                           Jesenné majstrovstvá stredoslovenskej oblasti Rimavská Sobota

 

Ciele a vízia klubu :

Cieľom nášho plaveckého klubu je nielen odstrániť plaveckú negramotnosť, ale pripraviť deti na rôzne plavecké súťaže. Zdokonaliť trénerov v ich činnosti tým, že sa zúčastnia kurzov pre trénerov prípadne sa zúčastnia na školení pre rozhodcov.

 

Vízia do roku 2022:

  • získať kvalifikovaného plaveckého trénera,
  • venovať sa deťom už v predškolskom veku – vytvorenie väčšej členskej základne,
  • zabezpečenie telocvične na kondičné tréningy,
  • zakúpenie potrebných plaveckých pomôcok,
  • zakúpenie klubového športového oblečenia,
  • zvyšovanie fyzickej zdatnosti plavcov,
  • podporu z MŠK.