Pozvánka na členskú schôdzu 2022

01.09.2022 21:12:08
Pozvánka na členskú schôdzu 2022

V zmysle Organizačného poriadku MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o., čl. XI. Zvolávam riadne zasadnutie Členskej schôdze

Tenisového klubu MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. na

 1. októbra 2022 od 10.00 hod. /sobota/ na kurtoch TK MŠK Žiar nad Hronom

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Návrh a schválenie programu, voľba pracovných komisií /návrhová, zapisovateľa/

3. Správa mandátovej komisie

4. Správa o činnosti a hospodárení TK MŠK za rok 2021-22

5. Návrh rozpočtu a zásady hospodárenia TK MŠK na rok 2023

6. Informácia o príprave nového súťažného ročníka TK

8. Diskusia

9. Rôzne

10. Správa návrhovej komisie - uznesenie

11. Záver

  Ing. Zuzana Perháčová, PdD (prezident TK)

Ďalšie články - Tenis

ziar_2x2.jpeg
ts-logo.gif
slovalco.jpeg
nemak-new-logo.png
veolia2.png
logo_impa.png