obr: Pozvánka na členskú schôdzu 2022

Pozvánka na členskú schôdzu 2022

V zmysle Organizačného poriadku MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o., čl. XI. Zvolávam riadne zasadnutie Členskej schôdze

Tenisového klubu MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. na

 1. októbra 2022 od 10.00 hod. /sobota/ na kurtoch TK MŠK Žiar nad Hronom

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Návrh a schválenie programu, voľba pracovných komisií /návrhová, zapisovateľa/

3. Správa mandátovej komisie

4. Správa o činnosti a hospodárení TK MŠK za rok 2021-22

5. Návrh rozpočtu a zásady hospodárenia TK MŠK na rok 2023

6. Informácia o príprave nového súťažného ročníka TK

8. Diskusia

9. Rôzne

10. Správa návrhovej komisie - uznesenie

11. Záver

  Ing. Zuzana Perháčová, PdD (prezident TK)Novinky

Ostredok 30. 9. 2023

P O Z V Á N K A MŠK Žiar nad Hronom s.r.o.  -  Klub ...

Skalka - Kremnica 23. 9. 2023 - z dôvodu dažďa zrušené!

P O Z V Á N K A     MŠK Žiar nad Hronom s. ...

Najmenší tenisti na turnaji v Lieskovci

Družstvo deti v zložení Natália Hromotová, Laura Urgelová, Saška Bačová a Karolína Procnerová sa zúčastnili na ...

RYSY 16.9.2023 sobota

  P O Z V Á N K A   MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. – Klub slovenských ...

Jesenný výstup na Suť 9. 9. 2023 (sobota)

        P O Z V Á N K A   Mesto Žiar nad ...

Obšívanka 2.9.2023

P O Z V Á N K A MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. – Klub ...

Opäť skvelá Linda Majerčíková

V nedeľu a pondelok sa mládežníci zo stolnotenisového klubu MŠK Žiar nad Hronom zúčastnili prvého z ...

Ľubietová - Hrb 26. 8. 2023 (sobota)

  P O Z V Á N K A MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - ...

Banská Štiavnica - Banský Studenec 19.8.2023

P O Z V Á N K A   MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. – ...

Viac noviniek