Klub Slovenských turistov

Informácie

Súbory na stiahnutie

PDF - dokument 2020_vyhlasenie_2 [PDF - dokument; 135.89 kB]

PDF - dokument 2021_vyhlasenie_2-1 [PDF - dokument; 135.87 kB]

PDF - dokument propozicie-bbpp-2022-41 [PDF - dokument; 1.08 MB]

doc - textový dokument Príkaz konateľa [doc - textový dokument; 214.53 kB]

doc - textový dokument Hospodárska smernica (26.11.2012) [doc - textový dokument; 816.13 kB]

doc - textový dokument Organizačný poriadok [doc - textový dokument; 954.88 kB]

doc - textový dokument Interná smernica o používaní vlastných motorových vozidiel na služobné cesty [doc - textový dokument; 116.74 kB]

PDF - dokument HS MŠK 2012 [PDF - dokument; 414.17 kB]

PDF - dokument Organizačný poriadok MŠK 2012 [PDF - dokument; 499.54 kB]

doc - textový dokument Zmluva o reklame všeobecná [doc - textový dokument; 49.66 kB]

PDF - dokument Daňové priznanie 2012 [PDF - dokument; 323.68 kB]

PDF - dokument Súvaha k 31.12.2012 [PDF - dokument; 230.25 kB]

PDF - dokument Výkaz ziskov a strat k 31.12.2012 [PDF - dokument; 124.69 kB]

PDF - dokument [PDF - dokument; 379.80 kB]

PDF - dokument [PDF - dokument; 411.46 kB]

PDF - dokument Banskobystrický plavecký pohár 2017 - 4. kolo [PDF - dokument; 727.34 kB]

PDF - dokument Banskobystrický plavecký pohár 2017 - 4. kolo - DELZH [PDF - dokument; 17.85 kB]

PDF - dokument 20171104_vysledky_bbpp5k [PDF - dokument; 1.03 MB]

PDF - dokument 20171104_vysledky_bbpp5k_len_delzh [PDF - dokument; 14.32 kB]

PDF - dokument celkove_bodovanie_bbpp2017 [PDF - dokument; 353.70 kB]

PDF - dokument sutazny-poriadok-plavania-spf-2017 [PDF - dokument; 284.92 kB]

PDF - dokument 20170609_vysledky_msr_c_len_delzh [PDF - dokument; 10.55 kB]

PDF - dokument 20170826_vysledky_sturovo_len_delzh [PDF - dokument; 13.08 kB]

PDF - dokument 20171014_vysledky_kahanec_len_delzh [PDF - dokument; 12.94 kB]

PDF - dokument xvii_rocnik_vianocne_preteky_zh [PDF - dokument; 366.45 kB]

PDF - dokument 20171111_vysledky_msso_cd-v-rs-len-delzh [PDF - dokument; 9.54 kB]

xls - tabuľkový dokument Zoznam členov volejbalového klubu r. 2017 [xls - tabuľkový dokument; 25.58 kB]

PDF - dokument pozvanka-2018---msk-ssk [PDF - dokument; 212.33 kB]

PDF - dokument Vianočny plavecky pretek 2017 [PDF - dokument; 588.83 kB]

PDF - dokument Vianocny plavecky pretek iba DELZH [PDF - dokument; 17.89 kB]

PDF - dokument zimné majstrovstvá SR kat A, B [PDF - dokument; 8.53 kB]

PDF - dokument zimné majstrovstvá SR kat A, B [PDF - dokument; 8.62 kB]

PDF - dokument Správa ŠSK-MŠK 2017 [PDF - dokument; 136.78 kB]

PDF - dokument propozicie-bbpp-2018 [PDF - dokument; 570.20 kB]

PDF - dokument 2018_vysledky_bbpp1k [PDF - dokument; 1.29 MB]

PDF - dokument m-sso-zilina [PDF - dokument; 515.19 kB]

PDF - dokument xvii_rocnik_velkonocne_preteky_zh-2018 [PDF - dokument; 246.63 kB]

PDF - dokument xvii_rocnik_velkonocne_preteky_zh-2018 [PDF - dokument; 246.63 kB]

PDF - dokument jarne-plavecke-nadeje-sso-bs [PDF - dokument; 562.99 kB]

PDF - dokument velkonocne-plavecke-preteky-zh [PDF - dokument; 3.03 MB]

PDF - dokument 20180414_propo_pp_rs [PDF - dokument; 109.22 kB]

PDF - dokument 20180414_vysledky_pohar-priatelstva [PDF - dokument; 970.53 kB]

PDF - dokument banskobystricky-plavecky-pohar-2.kolo-brezno-21.4.2018 [PDF - dokument; 1.14 MB]

PDF - dokument velka-cena-liptova [PDF - dokument; 533.80 kB]

doc - textový dokument nabor-deti-na-plavanie-od-septembra-2018 [doc - textový dokument; 72.30 kB]

zilina-12.5.2018-vysledky [; 159.10 kB]

PDF - dokument bbpp-2018-3.kolo-vk-delzh [PDF - dokument; 31.94 kB]

PDF - dokument 20180603-fdp-za- [PDF - dokument; 10.16 kB]

PDF - dokument m-sr-a-ke--2018-delzh [PDF - dokument; 9.21 kB]

PDF - dokument msr-b-ba-2018-delzh [PDF - dokument; 10.41 kB]

PDF - dokument fpd-3.kolo-tn-delzh [PDF - dokument; 10.13 kB]

PDF - dokument jessenne-plavecke-nadeje-sso [PDF - dokument; 83.83 kB]

PDF - dokument bbpp-2018-4.kolo-zh [PDF - dokument; 33.35 kB]

PDF - dokument 20181013_vysledky_bs-nadeje [PDF - dokument; 15.22 kB]

PDF - dokument jesenne-m-sso-rs [PDF - dokument; 16.00 kB]

PDF - dokument 20181027_vysledky_bs_kahanec [PDF - dokument; 19.54 kB]

PDF - dokument 20181110_vysledky_bbpp5k [PDF - dokument; 875.75 kB]

PDF - dokument 20181110_vysledky_bbpp5k [PDF - dokument; 875.75 kB]

PDF - dokument bodovaniebbpp2018 [PDF - dokument; 360.39 kB]

PDF - dokument bbpp-2018-5.kolo-rs-delzh [PDF - dokument; 26.59 kB]

PDF - dokument msr-b-nz-2018-delzh [PDF - dokument; 12.17 kB]

doc - textový dokument xviii_rocnik_vianocne_preteky_zh_2018_0 [doc - textový dokument; 280.23 kB]

PDF - dokument m-sr-jun.-tt-2018-delzh [PDF - dokument; 10.34 kB]

PDF - dokument vianocny-pretek-2018-delzh [PDF - dokument; 26.95 kB]

doc - textový dokument sotpoh-2018 [doc - textový dokument; 48.13 kB]

doc - textový dokument sotpoh-2018 [doc - textový dokument; 48.13 kB]

PDF - dokument propozicie_bbpp_2019 [PDF - dokument; 335.98 kB]

PDF - dokument 20190209_vysledky_bbpp1k [PDF - dokument; 828.13 kB]

PDF - dokument bbpp-1.kolo-delzh [PDF - dokument; 36.85 kB]

PDF - dokument bbpp-2.kolo-delzh [PDF - dokument; 31.18 kB]

PDF - dokument velkonocne-delzh [PDF - dokument; 30.23 kB]

ziar_2x2.jpeg
ts-logo.gif
slovalco.jpeg
nemak-new-logo.png
veolia2.png
logo_impa.png