O klube

História Klubu vodáctva a raftingu 

 

Klub vodáctva a raftingu datuje svoje počiatky do roku 1982, kedy vznikol pri ZO Zväzarm-Kysličnikáreň vodácky krúžok. Jeho členovia obsadzovali vo vodáckom viacboji prvé miesta v okrese, v r.1989 5.miesto v kraji, v r.1990 6.miesto na Majstrovstvách Slovenska.

V r.1993 vznikol Klub vodáctva s právnou subjektivitou. 

V r. 1996 pri vstupe do Športového klubu musel zrušiť svoju právnu samostatnosť a stal sa súčasťou väčšieho celku zastrešujúceho viacero športov. Počas celého obdobia sa klub boril s problémami, lode sa skladovali na rôznych miestach, ktorých bolo až 11, na rieke Hron neboli vhodné podmienky na tréning. S postupom času je typ lode pramice na ústupe a prechádza sa k ľahším typom lodí s väčšou obratnosťou na rôxzncy stupňoch obtiažnosti vody.

Od r. 1994 sa vodáci zúčastňujú Majstrovstiev SR v raftingu. Napriek všetkým problémom vodáci okolo Stanislava „Stenlyho“ Kytku a Jaroslava „Inžiniera“ Lukáča neskladali zbrane a počas 20-ročného obdobia na bojovom poli dosiahli niekoľko pozoruhodných výsledkov. 

Patria medzi ne najmä tieto dosiahnuté športové výsledky:

 Vodácky viacboj : muži

 • majstri Slovenska v P5 v r. 2002 a 2003
 • víťazi Medzinárodného dunajského maratónu (100 km) v r. 1997 (2.miesto 1996 a 1998)
 • majstri Slovenska v C2 v r. 2008, 2009 a 2010, 2016
 • vicemajstri Slovenska v C2 v r. 2003 a 2004

 Vodácky viacboj: ženy

 • majsterky Slovenska v P5 r. 2001, 2002, 2003 a 2004
 • majsterky Slovenska v C2 v r. 2007 a 2010, 2016

 Vodácky viacboj: dorastenky

 • majsterky Slovenska v P5 v r. 2003
 • majsterky Slovenska v C2 v r. 2007 a 2008

 Vodácky viacboj: starší žiaci

 • vicemajstri Slovenska v r. 2000 a 2001
 • majstri sveta v r. 2001

  turisti

 • víťazi Medzinárodného dunajského maratónu v r. 1993

Majstrovská Slovenska - rafting : muži

 • v r. 1996 - 2010 - 5. až 11. miesto

Majstrovstvá Slovenska - rafting: ženy

 • v r. 1999 – 2. miesto, v r. 2000 a 2002 - 3.miesto,  v r. 2013 - 2. miesto.

Od roku 2005 preteky usporadúvajú striedavo jednotlivé členské kluby Zväzu vodáctva a raftingu SR. Aj na týchto pretekoch figurujú naši vodáci na popredných miestach, hlavne v oblasti vodáckeho viacboja. Výnimkou nie sú ani preteky v Českej republike (Cvrčovice), odkiaľ sa pravidelne každoročne vracajú s bohatou zbierkou medailí.

Klub vodáctva a raftingu (KVR) je členom celoslovenského Zväzu vodáctva a raftingu Slovenskej republiky (ZVR SR) a zastrešuje organizovanie jediného vodáckeho viacboja na Slovensku, ktorý pretrval do súčasnosti - Hronského vodáckeho maratónu s overovaním vodáckych zručností ako súčasťou pretekov. Členovia klubu sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných pretekov vodáckeho viacboja v Českej republike  v kategóriách 2-miestnych a 5-miestnych posádok pramíc, 1-miestnych sit-on-topov a 1- a 2-miestnych posádok kajakov a kánoe v súťaži Granus Cup v Kalnej nad Hronom.

Posledný ročník Granus cupu sa konal r. 2016, kde naši členovia obsadili 1. miesto v kategórii muži, 1. miesto v kategórii ženy a čestné miesto v kategórii dorast. 

V klube sa počas celého obdobia vystriedalo vyše 140 športovcov, ktorí sa naučili bez obáv správať na vode a pri vode.

 

Aktuálne informácie o plánovaných pretekoch a výsledkoch

 Aktuálne informácie o plánovaných pretekoch a výsledkoch uskutočnených pretekov sú zverejňované na stránkach zastrešujúcich zväzov vodáctva a raftingu Moravy, Slezska, Českej republiky a Slovenskej republiky:

 

 Kontakty na zástupcov Klubu vodáctva a raftingu (KVR):