Klub vodáctva a raftingu

Vizitka klubu

Klub vodáctva a raftingu - KVR

Prezident klubu

Ing. Lívia KLIMENTOVÁ 
Ul. M.R. Štefánika 466/33, 965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 0903 791 800 
e-mail: vodaciodhrona@gmail.com

Tréner klubu

Peter Drblík 
Ul. M. R. Štefánika 6/46, 965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 0918 114 277,
e-mail: pdrblik@gmail.com