Cvrčovický džbánek

V rámci medzinárodného preteku vodáckeho viacboja pod názvom Cvrčovický džbánek  sa každoročne na prelome mesiacov júl a august koná na brehu rieky Jihlava v Juhomoravskom kraji v obci Cvrčovice celovíkendová súťaž 5-miestnych posádok plavidiel P2 (pramice s dvojmiestnymi posádkami) v piatich disciplínach. Súťaží sa v slalome na vode medzi 6 bránkami, v streľbe zo vzduchovky, v hode záchranným prostriedkom, v hode záchranným kolesom a v hode granátom na cieľ. Súťažiaci  sú podľa veku rozdelení do kategórií:

  • rodič s dieťaťom do 10 rokov,
  • posádka s celkovým súčtom veku súťažiacich do 30 rokov,
  • posádka do 36 rokov,
  • ženská posádka nad 36 rokov,
  • mužská posádka nad 36 rokov,
  • posádka nad 90 rokov (súťažiaci vo veku nad 40 rokov),
  • posádka nad 120 rokov (súťažiaci nad 60 rokov).

Naši členovia Klubu vodáctva a raftingu sú spoluorganizátormi tohto podujatia a pravidelne už skoro 20 rokov sa úspešne zúčastňujú tohto letného podujatia na vode v susedných Čechách. Pravidlom posledných ročníkov sa stalo, že súbežne s Cvrčovickým džbánkom sa koná na tom istom mieste aj súťaž v plavbe na sit-on-topoch (1-miestnych plastových lodiach), kde naši športovci úspešne reprezentujú Slovensko a obsadzujú prvé priečky. 

 


Súbory na stiahnutie

propozicie suťaže CvDz2018 doc - textový dokument 66.78 kB