obr: Členská schôdza Tenisového klubu

Členská schôdza Tenisového klubu

Vážení členovia TK,

na základe" Organizačného poriadku MŠK" zvolávam na dňa 16.8.2019 o 16.00 hod., členskú schôdzu Tenisového klubu, ktorá sa bude konať v areály tenisových kurtov na kúpalisku.

S pozdravom 

Martin Šály

Prezident TK MŠK Žiar nad Hronom

+421948141428